Pohjois-Savon Wanhat Laiwat ry.                                                                            Tervetuloa Pohjois-Savon Wanhat Laiwat yhdistyksen kotisivuille.

                                                                            Yhdistys on hyväksytty yhdistysrekisteriin 30.6.1989.

                                                                            Yhdistyksen tarkoituksena on toimia laivanomistajain, heidän

                                                                           perheenjäsentensä ja miehistöjensä yhdyssiteenä siten, että

                                                                           laivakanta, laivamiestaidot ja alan perinne säilyisivät yhdistyksen

                                                                           toimialueella.

                                                                            Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa koulutus-,

                                                                           kokous- ja tiedotustoimintaa sekä järjestää regattapurjehduksia ja

                                                                           muita vastaavanlaisia laivojen yhteisiä tapaamisia.

                                                                           Yhdistys tekee esityksiä ja antaa lausuntoja viranomaisille ja muille                                                                           yhteisöille ja siten valvoo jäsentensä harrastukseen liittyviä etuja. 
                                                                          Se ylläpitää yhteyksiä ja voi liittyä jäseneksi sellaisiin kotimaisiin yhdistyksiin,                                                                           joilla on samantapaiset tavoitteet ja toimintaperiaatteet.