Venesatamat kartalla >>> (alkulataus kestää jonkin aikaa…)

Venesatamatkartalla

Venesatamat kartallaMatkataulukko on optimoitu näkymään parhaiten kännykkä ja tabletti -käyttäjillä. Tietokoneella sama jaottelu tulee kun sivua (selainta) kaventaa, sivun alareunassa on vierityspalkki tietokonekäyttäjille.

Matkat on mitattu pääasiassa syväväyliä pitkin. Etäisyydet suuntaa antavia. Pönnöön matkat on mitattu Parkonpään kautta reittiä, jossa ei ole korkeusrajoituksia. Matkat taulukossa on ilmoitettu kilometreinä.

Tässä paikat kartalla >>>

Matkat kilometreinä

Lappeenranta

Imatra

Mikkeli

Anttola

Ristiina

Kallioniemi

Ristisaari

Pönnö

Rokansaari

Puumala

Sulkava

Savonlinna

Varkaus

Kuopio

Iisalmi

Heinävesi

Oravi

Joensuu

Lappeenranta

0

41

120

104

94

80

81

59

72

74

119

144

222

304

409

239

180

283

Imatra

41

0

120

91

94

80

81

46

59

61

106

130

207

291

394

226

165

269

Mikkeli

120

120

0

56

56

35

41

85

80

89

133

157

235

319

424

254

193

296

Anttola

104

91

56

0

46

28

31

54

33

43

87

113

189

272

393

207

148

250

Ristiina

94

94

56

46

0

19

15

67

59

69

113

139

215

298

419

233

174

276

Kallioniemi

80

80

35

28

19

0

4

52

43

54

98

124

200

283

404

219

159

261

Ristisaari

81

81

41

31

15

4

0

54

46

56

100

126

202

285

406

220

161

263

Pönnö

59

46

85

54

67

52

54

0

20

24

69

94

170

254

374

189

130

232

Rokansaari

72

59

80

33

59

43

46

20

0

9

54

80

156

239

359

174

115

217

Puumala

74

61

89

43

69

54

56

24

9

0

44

70

146

230

350

165

106

207

Sulkava

119

106

133

87

113

98

100

69

54

44

0

46

124

206

311

143

81

185

Savonlinna

144

130

157

113

139

124

126

94

80

70

46

0

78

159

265

96

35

139

Varkaus

222

207

235

189

215

200

202

170

156

146

124

78

0

83

189

106

44

148

Kuopio

304

291

319

272

298

283

285

254

239

230

206

159

83

0

106

74

135

235

Iisalmi

409

394

424

393

419

404

406

374

359

350

311

265

189

106

0

180

241

343

Heinävesi

239

226

254

207

233

219

220

189

174

165

143

96

106

74

180

0

61

159

Oravi

180

165

193

148

174

159

161

130

115

106

81

35

44

135

241

61

0

104

Joensuu

283

269

296

250

276

261

263

232

217

207

185

139

148

235

343

159

104

0

 

Septit.net 

Ohje: valitse oikeasta yläkulmasta  ja sitten  

 

Septit.net